Na Zachód od Odry
 Jak piękny może być język niemiecki, udowodnili uczniowie szkół podstawowych w prezentacjach utworów literackich i muzycznych podczas konkursu „Na Zachód od Odry”, zorganizowanym 12 czerwca br. w Kujawsko-Pomorskiem Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku.
 
Uczestnicy zaprezentowali zdolności recytatorskie, wokalne i aktorskie. Niektórzy z nich wzbogacili swoje prezentacje o specjalnie przygotowane na tę okazję stroje i rekwizyty.

Do tegorocznej, szóstej edycji zgłosiło się aż 32 uczniów. Zainteresowanie konkursem w naszym regionie jest dowodem motywacji uczniów do nauki języka naszych zachodnich sąsiadów.

Laureatami konkursu w kategorii „piosenka” zostali:
     
    I miejsce - duet: Martyna Kotas i Zuzanna Małkowska;
    II miejsce - duet: Kinga Palmowska i Zofia Gadaj;
    III miejsce - duet: Kevin Ejdowski i Klaudia Nitkowska.

Ze względu na wysoki poziom wystąpień, jury konkursu postanowiło dodatkowo nagrodzić wyróżnieniem następujących uczniów: Bartosza Bogóskiego, Mikołaja Dobrowolskiego, Dominikę Rzadkowolską oraz Bartłomieja Kotasa.

W kategorii „recytacja” zwyciężyli:

    I miejsce - Lidia Kępczyńska;
    II miejsce - Michał Murawski;
    III miejsce - Weronika Politowska.

Wyróżnieniem w tej kategorii nagrodzony został Jakub Łukiewski.

Serdecznie gratulujemy uczestnikom konkursu, a także ich nauczycielom.

Zapraszamy do udziału w siódmej edycji konkursu w roku szkolnym 2015/2016.

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku jest jednostką oświatową, dla której organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
 
1. 2. 3.
4. 5. 6.
 
Departament Kultury i Edukacji (TK).