Absolutoryjna sesja sejmiku województwa
 W poniedziałek (22 czerwca) odbyła się dziewiąta w tej kadencji sesja sejmiku województwa. Radni przyjęli uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego województwa kujawsko-pomorskiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2014 rok i w sprawie absolutorium dla zarządu województwa.
 
Ponadto radni zapoznali się z informacją dotyczącą realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007-2013 za 2014 rok oraz z oceną zasobów pomocy społecznej w województwie kujawsko-pomorskim za 2014 rok. Pod głosowanie trafiły także trzy projekty uchwał w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego na organizacje festiwali kulturalnych, projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego.

Radni zajęli się również sprawą określenia sposobu i terminu ubiegania się przez doktorantów o stypendia naukowe, określenia maksymalnej wysokości przyznawanego wsparcia oraz sposobu wyłaniania stypendystów w ramach projektu „Krok w przyszłość – stypendia dla doktorantów V edycja” w roku akademickim 2015/2016. W porządku obrad znalazło się również szesnaście projektów uchwał dotyczących wyznaczenia tak zwanych aglomeracji ściekowych na obszarze województwa oraz projekty uchwał w sprawie powołania rad społecznych podmiotów leczniczych oraz wyboru przedstawicieli województwa do tychże rad.

Ze szczegółowym porządkiem obrad można zapoznać się tutaj
 
Prezentacja dotycząca wykonania budżetu tutaj 

1. 2. 3.
4. 5. 6.
7. 8. 9.
10.

Kancelaria Sejmiku

Fot. Mikołaj Kuras, Andrzej Goiński

19 czerwca 2015 r.
ostatnia aktualizacja: 22 czerwca 2015 r.