Informacja o wyniku przetargu
Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku przeprowadzonego w dniu 28 maja 2015 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu przy Placu Teatralny 2, w sali Patio A, pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż prawa własności niezabudowanej nieruchomości położonej w Bydgoszczy przy ul. Matki Teresy z Kalkuty.
  • Informacja o wyniku przetargu ( - plik pdf)