Bąbel matematyczny
28 i 29 maja 2015 r.  Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy było współorganizatorem dwudniowej, wojewódzkiej konferencji BYDGOSKI BĄBEL MATEMATYCZNY. ZOBACZYĆ MATEMATYKĘ NA WŁASNE OCZY. Inicjatorami i gospodarzami spotkań  były dyrekcje dwóch bydgoskich szkół: Zespołu Szkół nr 27 i Szkoły Podstawowej nr 63. Obie szkoły uświetniły w ten sposób jubileusz 25-lecia istnienia. Zaproszenie do udziału w konferencji przyjęło 60 nauczycieli klas I – III z całego województwa.
 
Pierwszego dnia konferencji, w Zespole szkół nr 27 w Bydgoszczy, zebrani wysłuchali interesującego wykładu dr hab. Ewy Swobody, profesora Uniwersytetu Rzeszowskiego na temat: Budowanie schematów w koncepcji nauczania matematyki M. Hejny’ego.  

Następnie wzięli oni udział w warsztatach metodycznych prowadzonych przez nauczycieli  kilku bydgoskich szkół. Każdy miał do wyboru dwa z czterech proponowanych tematów:
Geometria dynamicznie ( bez komputera):
dr hab. Ewa Swoboda profesor Uniwersytetu Rzeszowskiego;
Zabawa z zadaniami matematycznymi:
mgr Krystyna Sawicka starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Lublinie;
Układamy i rysujemy - klocki sześcienne:
mgr Dorota Preus nauczycielka Szkoły Podstawowej nr 32,
mgr Dominika Giezek nauczycielka Szkoły Podstawowej nr 63;
Od sekwencji do konsekwencji:
mgr Violetta Majewicz nauczycielka Szkoły Podstawowej nr 56,
mgr Izabela Boroń nauczycielka Szkoły Podstawowej nr 56.
Kolejny dzień, tym razem w Szkole Podstawowej nr 63 w Bydgoszczy, rozpoczął się zajęciami otwartymi z udziałem dzieci z klas I,  II i III. 
 
Nauczycielki prowadzące zajęcia zaproponowały tematy:
Chodzę, liczę i matematykę ćwiczę – kl. I:
mgr Krystyna Tomecka, nauczycielka Szkoły Podstawowej nr 25;
Lanie wody – spytajcie matematyka, co z tego wynika – kl. II:
mgr Ewa Kilichowska, mgr Katarzyna Szcząchor,
nauczycielki Szkoły Podstawowej nr 63;
Myślę i gram – mnożenie w głowie mam – kl. III:
mgr Mirosława Cikorska, mgr Hanna Wasilewska,
nauczycielki Szkoły Podstawowej nr 13;
Układam, buduję i matematykę czuję – kl. II:
mgr Renata Fiertek nauczycielka Szkoły Podstawowej nr 64.

Następnie zaproszono uczestników do udziału w kolejnych warsztatach. Po dawce działań praktycznych wszyscy z ogromnym zainteresowaniem wysłuchali wykładu dra Mirosława Dąbrowskiego, wykładowcy Uniwersytetu Warszawskiego, na temat: Kto zna japoński, czyli o matematyce i jej nauczaniu w kl. I–III.

Po interesujących rozważaniach nauczyciele uczestniczyli w warsztatach metodycznych. Ponownie wybrali dwa z czterech tematów:
Najpierw stawiamy problem, a potem poszukujemy rozwiązań – a nie odwrotnie!
mgr David Cain pracownik WODN w Zgierzu;
Domino, czyli o grach w nauczaniu matematyki:
dr Mirosław Dąbrowski wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego
Co w naszej duszy gra i co nam to da?
mgr Bożena Gruszewska, mgr Barbara Kowal,
nauczycielki Szkoły Podstawowej nr 61.
Matematycznie spontanicznie – rozwiązywanie zadań w zaskakujących sytuacjach edukacyjnych:
mgr Dorota Kubiak, mgr Wiesława Binkowska-Wójcik,
nauczycielki Szkoły Podstawowej nr 14.

Na zakończenie dwudniowej konferencji nauczyciele biorący w niej udział wyrażali  zainteresowanie tematem Czy BYDGOSKI BĄBEL MATEMATYCZNY pójdzie w świat?

Kujawsko-pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy jest jednostką oświatową, dla której organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Departament Kultury i Edukacji (TK).