Informacja
 Udział uczniów II LO im. Mikołaja Kopernika  z Bydgoszczy  w Światowym Pakcie Klimatycznym Licealistów w Tuluzie (Francja).
 
W dniach 24-31 maja 2015 r. 3-osobowa delegacja uczniów z Liceum Ogólnokształcącego nr 2 im. Mikołaja Kopernika z Bydgoszczy wzięła udział w międzynarodowym projekcie pt. „Światowy Pakt Klimatyczny Licealistów”, który odbył się w partnerskim regionie Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Midi-Pyrénées we Francji. W Tuluzie spotkały się delegacje młodzieży z 20 krajów całego świata (m.in. Chin, Nepalu, Kolumbii, Indii, Włoch, Gwinei, Rumunii, Ukrainy).

Na miejscu pracowali z naukowcami wokół zagadnień min. efektu cieplarnianego, redukcji emisji gazów cieplarnianych, zrównoważonego rozwoju. Ich zadaniem było wypracowanie propozycji przeciwdziałania zachodzącym zmianom klimatu, które zostaną przedstawione na Światowej Konferencji Klimatycznej w grudniu tego roku w Paryżu.

Tydzień w Tuluzie był niepowtarzalną okazją do spotkania rówieśników z całego świata, wymiany myśli i poglądów, a także pogłębienia swojej wiedzy i świadomości ekologicznej.

Projekt został dofinansowany z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
 
1. 2. 3. 4.
 
Sporządziła:
Katarzyna Rzemykowska
Departament Współpracy Międzynarodowej
Wydział Współpracy Zagranicznej