W jaki sposób „pracować”, aby wzmacniać kompetencje członków rodzin?
 W czwartek 11 czerwca 2015 r. zakończył się cykl dwudniowych warsztatów dla pedagogów, asystentów rodziny, osób działających w organizacjach pozarządowych, które realizują projekty na rzecz rodzin pn.: „Praca z rodziną oparta na potencjałach”. Szkolenia organizowane przez Departament Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, odbyły się we Włocławku, Bydgoszczy i Toruniu, miały na celu m.in. wzmacnianie umiejętności pracy z rodziną i dzieckiem.
 
W trzech edycjach szkoleń wzięło udział 87 osób. Uczestnicy zapoznali się z kluczowymi elementami pracy z rodziną na potencjałach, jak wydobywać i wzmacniać zasoby rodziny, poznali również inne metody pracy jak: Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach, Konferencja Grupy Rodzinnej, Mediacje. Szkolenie okazało się bardzo przydatne, o czym świadczą wnioski z przeprowadzonych Ankiet ewaluacyjnych np.: „Szkolenie bardzo mi pomogło w spojrzeniu na człowieka i jego problemy od innej strony – na pewno będę większą uwagę skupiać na potencjałach – dziękuję!”.

Szkolenia poprowadzili dr Jacek Szczepkowski i mgr Artur Lewiński z Centrum Rozwiązań - trenerzy z ponad 10-letnim stażem w przekazywaniu wiedzy i umiejętności pracy na zasobach i potencjałach w różnych obszarach praktyki pomocowej i edukacyjnej.
 
1. 2.
3. 4.
 
Opracowanie:
Biuro ds. Polityki Prorodzinnej i Przeciwdziałania Przemocy
w Departamencie Spraw Społecznych i Zdrowia

czerwiec 2015 r.