Zlecenie realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Zarząd Województwa  Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 21/652/15 z dnia 27 maja  2015 r. zlecił Chórowi Mieszanemu „Tibi Mariae” przy Parafii NSNMP w Grudziądzu realizację zadania publicznego pn.„Festiwal Muzyki Dawnej im. Piotra z Grudziądza”, przyznając dofinansowanie w wysokości 5 000,00 zł.