Otwarty konkurs ofert nr 27/2015
ZARZĄD WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
uchwałą nr 22/723/15
ogłosił otwarty konkurs ofert nr 27/2015
na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa
w 2015 roku w zakresie kultury fizycznej i sportu pod nazwą:

Realizacja Programu „Lekka Atletyka Sportem Dla Każdego”
 
Do pobrania: