Dokształcanie i doskonalenie zawodowe
 W dniach 27-29 maja 2015 r. w Pałacu w Ostromecku odbyła się Ogólnopolska Narada Koordynacyjna Ośrodków Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego, w której uczestniczyli przedstawiciele kilkunastu ośrodków z całego kraju.
 
Oficjalna część Narady Koordynacyjnej odbyła się w dniu 28 maja 2015 r. w sali sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, gdzie nastąpiło przekazanie koordynacji centralnej oraz powołanie nowego koordynatora centralnego, którym został Pan Mariusz Klimczewski dyrektor Okręgowego Ośrodka Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy. Gościem konferencji był Pan Sławomir Kopyść Członek Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Celem konferencji było również przedstawienie problemów związanych z dokształcaniem młodocianych pracowników. Przybyli na konferencję dyrektorzy ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego dyskutowali na temat sytuacji ośrodków w aktualnym systemie prawnym. Zwrócono uwagę na potrzebę współpracy szkół z pracodawcami, konieczność ujednolicenia kwestii odpłatności za kształcenie w ośrodkach oraz wzrastającą liczbę uczniów z potrzebą kształcenia specjalnego.

Okręgowy Ośrodek Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy jest jednostką oświatową, dla której organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
 
1. 2. 3. 4.
5. 6. 7. 8.
 
Departament Kultury i Edukacji (TK).