Informacja
Rozstrzygnięcie konkursu ofert na wybór w 2015 roku realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Kujawsko-Pomorski Program Badań Przesiewowych w Kierunku Tętniaka Aorty Brzusznej” w zakresie koordynacji programu
 
Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 22/702/15 z dnia 3 czerwca 2015 r. rozstrzygnął konkurs ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Kujawsko-Pomorski Program Badań Przesiewowych w Kierunku Tętniaka Aorty Brzusznej” w zakresie koordynacji programu.

Na konkurs wpłynęła 1 oferta złożona przez Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy. Stwierdza się, że złożona oferta spełnia wymogi formalne.

Po dokonaniu oceny merytorycznej oferty oraz przeprowadzeniu negocjacji indywidualnych z oferentem, przyznano Szpitalowi Uniwersyteckiemu nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy środki publiczne w wysokości 12.410,00 zł.

Informacje wytworzyła: Sylwia Lemańska-Gerc
Data wytworzenia: 03.06.2015