Zapytanie ofertowe
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w imieniu województwa kujawsko-pomorskiego zaprasza do składania ofert na organizację  produktowej kampanii promocyjnej – Szlaku św. Jakuba w województwie kujawsko-pomorskim  współfinansowanego ze środków: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach w ramach działania 5.5 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 (RPO WK-P) oraz ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.