Dlaczego warto się uczyć?
 Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku we współpracy z Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy zorganizowało w tym roku szkolnym piątą debatę oświatową, tym razem adresowaną do szkół podstawowych z powiatu aleksandrowskiego.
 
Gospodarzem debaty, która odbyła się 25 maja 2015 r., był Zespół Szkół  w Zakrzewie. Spotkanie zaszczycili swoją obecnością: Domicela Kopaczewska poseł na Sejm RP, Ryszard Borowski wójt Gminy Koneck, Artur Nenczak wójt Gminy Zakrzewo, Andrzej Olszewski wójt Gminy Aleksandrów Kujawski, Ryszard Stępkowski wójt Gminy Bądkowo i Jerzy Erwiński zastępca Burmistrza Aleksandrowa Kujawskiego.

W grupach panelowych składających się z przedstawicieli: uczniów, rodziców, nauczycieli oraz dyrektorów szkół i organów prowadzących dyskutowano wokół tematu przewodniego Dlaczego warto się uczyć? Liderzy grup zaprezentowali wnioski, które w większości zgodnie wskazywały szanse i zagrożenia w obszarze podnoszenia jakości pracy szkoły. Wszystkie grupy zauważyły, że edukacja jest wartością, która gwarantuje absolwentom szkół dobry start w życie zawodowe. Ponadto podkreślono rolę nauczycieli oraz konieczność stosowania różnorodnych metod i form nauczania adekwatnych do zdiagnozowanych stylów uczenia się. Bardzo ważnym aspektem osiągania wysokich wyników w nauce w opinii uczestników debaty jest nowoczesna baza dydaktyczna oraz dobre warunki lokalowe, czyli basen, system boisk, sala gimnastyczna, świetlica, stołówka, biblioteka, pomieszczenie dla rodziców.

W programie debaty znalazła się prezentacja partnerskiego modelu kompleksowego wspomagania szkół i placówek realizowanego przez KPCEN we Włocławku we współpracy  z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i biblioteką pedagogiczną.

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku jest jednostką oświatową, dla której organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
 
1. 2. 3.
4. 5. 6.
7. 8. 9.
 
Departament Kultury i Edukacji (TK).