Moja rodzina, to cały mój świat
 Toruńskie Dni Dialogu – Rodzina, w przedsięwzięciach zorganizowanych przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu zostały podsumowane podczas Gali, która miała miejsce 21 maja 2015 r. w Auli Wyższej Szkoły Filologii Hebrajskiej w Toruniu.
 
Zebranych w Auli dyrektorów szkół, nauczycieli, uczniów i rodziców powitali o. dr Jozue Misiak, prezes Fundacji „Hodos”, współorganizatora Toruńskich Dni Dialogu oraz Małgorzata Trzeciak, dyrektor KPCEN w Toruniu.

Spotkanie uświetniły występy uczniów klas drugich i klasy piątej ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Toruniu, którzy zaprezentowali piosenki oraz miniaturę teatralną „Bogowie jak ludzie”do mitu „Demeter i Kora”. Dziękujemy nauczycielom-opiekunom: Renacie Nogajskiej, Beacie Markowskiej i Małgorzacie Rogulskiej oraz uczniom.

W ramach Toruńskich Dni Dialogu Konsultanci zaproponowali następujące działania skierowane do uczniów i nauczycieli naszego województwa:
  • Przegląd poetycki - O rodzinie w kilku wersach (koordynatorki: D. Potręć i E. Kondrat);
  • Konkurs plastyczny - Dom, rodzina i ja (koordynatorka D. Andrzejewska);
  • Konkurs na scenariusz projektu - Rodzinne gry i zabawy w różnych kulturach (koordynatorka A. Przybyszewska);
  • Konkurs - Życie rodzinne w różnych krajach i kulturach w ćwiczeniach interaktywnych (koordynatorka M. Wierzbicka);
  • Plakat promujący książki Rodzina i życie codzienne w różnych krajach (koordynatorka A. Piątek);
  • Wernisaż plakatów i rysunków (przygotowali: T. Wański i R. Strzemeska).
Zespołem konsultantów kierowała – I. Michałek. Galę prowadziła – D. Potręć.

Sponsorami wspaniałych nagród byli: KPCEN w Toruniu, IRS w Warszawie oraz wydawnictwa: „Znak”, „W drodze” i „Drzewo Babel”. Na podkreślenie zasługuje fakt, że KPCEN w Toruniu jest wydawcą tomiku wierszy uczniów ze szkół województwa kujawsko-pomorskiego, którego egzemplarz otrzymał każdy uczeń-autor oraz nauczyciel.

W utworach poetyckich, jak również na plakatach i rysunkach wykonanych przez uczniów wyłania się obraz rodziny radosnej, wspierającej się pomimo konfliktów, spędzającej wspólnie czas, w której ważni są wszyscy członkowie. Zadziwia u młodych autorów świadomość, że rodzina jest najważniejszą wartością w życiu.

Gratulujemy laureatom i wyróżnionym uczniom oraz nagrodzonym w konkursach nauczycielom. Wyniki konkursów i decyzje dotyczące przeglądu zamieszczone zostały na stronie KPCEN w Toruniu www.kpcen-torun.edu.pl. Dziękujemy nauczycielom, którzy przygotowywali uczniów do uczestnictwa w przedsięwzięciach realizowanych w ramach Toruńskich Dni Dialogu – Rodzina oraz dyrektorom szkół i rodzicom za umożliwienie uczniom przybycia na Galę.

1. 2. 3.
4. 5. 6.
7. 8. 9.
10. 11. 12.
13. 14. 15.
16. 17. 18.
19. 20. 21.
22. 23. 24.

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu jest jednostką organizacyjną Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Departament Kultury i Edukacji (TK).