Postępowanie WZP.272.21.2015
Wykonanie i dostarczenie materiałów promocyjnych z podziałem na części PAKIET A-E  (Partnerów Projektu) na potrzeby realizacji projektu pn. „A1 Promocja. Promocja terenów inwestycyjnych w obrębie oddziaływania autostrady A1", realizowanego w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013.

 

 

 

 

  • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ( - plik pdf)