Wykaz
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do przekazania w nieodpłatne użytkowanie Wojewódzkiemu Szpitalowi dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dra Józefa Bednarza w Świeciu