Zapytanie ofertowe
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w imieniu województwa kujawsko-pomorskiego zaprasza do składania ofert na stworzenie, wdrożenie i realizację spójnej kampanii charakterze viralowym wraz z działaniami public relations z wykorzystaniem mapy województwa kujawsko-pomorskiego w grze Minecraft współfinansowanego ze środków: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach w ramach działania 5.5 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 - 2013 (RPO WK-P) oraz ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.