Ogłoszenie
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego  złożonej w trybie uproszczonym (z pominięciem otwartego konkursu ofert)

Oferta z dnia 28.04.2015 r. złożona w trybie uproszczonym (z pominięciem otwartego konkursu ofert) zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej (wspierania prac wychowawczych z dziećmi i młodzieżą realizowanych przez organizacje młodzieżowe).

Nazwa oferenta: Włocławski Klub Sportów Walki

Nazwa zadania: Wakacyjna przygoda – półkolonie letnie

Wszelkie uwagi dotyczące oferty należy zgłaszać od 30 kwietnia do 7 maja 2015 r. na adres e-mail: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

Oferta do pobrania tutaj