Postępowanie WZP.272.10.2015
Zaprojektowanie sposobu oznakowania, wykonanie, oznakowanie i dostarczenie do siedziby Zamawiającego materiałów promujących Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 na potrzeby Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich  Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego