Wyniki otwartego konkursu ofert nr 19/2015
Zarząd województwa kujawsko-pomorskiego uchwałą nr 14/409/15 z dnia 8 kwietnia 2015 r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert nr 19/2015 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2015 roku w zakresie kultury fizycznej i sportu pod nazwą „ Realizacja programu powszechnej nauki pływania w województwie kujawsko-pomorskim”

Wyniki otwartego konkursu ofert nr 19/2015 – tutaj