Postępowanie WZP.272.15.2015
Dostawa i wdrożenie systemów szpitalnych (HIS) w ramach projektu „e-Usługi – e-Organizacja – pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego” i dodatkowo w pakietach G, S, W dostawa i wdrożenie systemów typu RIS/PACS wraz z niezbędnym sprzętem   w ramach projektu e-Usługi – e-Organizacja – pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego
 

 

 

  • Informacja o wniesieniu odwołania i wezwanie do przystąpienia ( - plik pdf)  
  • Kopia odwołania wraz z załącznikami ( - plik pdf

 

  • Uwzględnienie części odwołania przez Zamawiającego, zmiana terninu ( - plik pdf)   
  • Załącznik do pisma uwzględniającego częściowo odwołanie ( - plik pdf)
  • Zmiana ogłoszenia ( - plik pdf

 

 

 

 

 

 

UWAGA:
Zmiana terminu składania ofert: 17 lipca 2015 roku godz.: 12:00;
Zmiana terminu otwarcia ofert: 17 lipca 2015 roku godz.: 12:30.
Jednocześnie zmianie ulega termin, do którego należy wnieść wadium.  • Informacja o częściowym uznaniu odwołania ( - plik pdf)

  • Wyjaśnienie dotyczące zakresu uznania odwołania ( - plik pdf)