Zaproszenie do złożenia oferty
Województwo Kujawsko-Pomorskie z siedzibą w Toruniu zaprasza do złożenia ofert na wykonanie oraz montaż 93 tablic informacyjnych dla projektu partnerskiego, gdzie Liderem jest Województwo Kujawsko-Pomorskiego dotyczącego renowacji, restauracji, konserwacji oraz robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa kujawsko-pomorskiego.