Zlecenie realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Zarząd Województwa  Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 12/351/15 z dnia 15 marca 2015 r. zlecił Pomorskiemu Towarzystwu Muzycznemu  w Toruniu, realizację zadania publicznego pn. „Muzyczne wakacje z pasją Bachotku”, przyznając dofinansowanie w wysokości 8 600,00 zł.