Postępowanie WZP.272.8.2015
Przeprowadzenie przedsięwzięć merytorycznych związanych z upamiętnieniem kolejnej rocznicy wstąpienia Polski do NATO w oparciu o przygotowany autorski scenariusz i harmonogram