Wyniki konkursu ofert nr 1/2015
Wyniki konkursu ofert nr 1/2015 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w latach 2015-2019 w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego pn. Wspieranie działań w zakresie opieki adopcyjno-wychowawczej.
 
Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą nr 4/113/14 z dnia 30 grudnia 2014 r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert nr 1/2015 pn. Wspieranie działań w zakresie opieki adopcyjno-wychowawczej.

Do pobrania: