Zaproszenie do złożenia oferty
Województwo Kujawsko-Pomorskie z siedzibą w Toruniu zaprasza do złożenia oferty na przygotowanie scenariusza oraz realizację programu telewizyjnego pod nazwą „Telewizyjny program edukacyjno-krajoznawczy Przyroda i Ludzie”. Projekt finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz  środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.