Zlecenie realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Zarząd Województwa  Kujawsko-Pomorskiego uchwałą 4/80/15 z dnia 28 stycznia 2015 r.. zlecił Zgromadzeniu Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo Prowincja Chełmińsko-Poznańska, realizację zadania publicznego pn. „Z kulturą za Pan Brat”,  przyznając dofinansowanie w wysokości 7 000,00 zł  
 
do pobrania