Zlecenie realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Zarząd Województwa  Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 4/81/15 z dnia 28 stycznia 2015 r.
zlecił Fundacji RUSZ w Toruniu, realizację zadania publicznego pn. „Bilbordy Galerii Rusz w Toruniu oraz w przestrzeni Warszawy”, przyznając dofinansowanie w wysokości  7 000,00 zł  

do pobrania