WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT NR 15/2015
na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu województwa w 2015 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Zarząd  Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą nr 10/297/15 z dnia 11 marca 2015 r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert nr 15/2015 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu województwa  w 2015 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego  

pobierz
 
W związku błędem pisarskim aktalizacja wyników tutaj.