Cykl wykładów
 W Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku rozpoczynamy cykl wykładów prowadzonych przez przedstawicieli wyższych uczelni. Przedsięwzięcie zainauguruje wykład na temat Dwujęzyczny uczeń w szkole - wyzwanie czy szczęście, który odbędzie się 10 marca 2015 r. o godzinie 11.00 w siedzibie naszej placówki.
 
Zgłoszenia przyjmujemy do 9 marca 2015 r. pod numerem telefonu 54 231 33 42; w. 11.

Wykład poprowadzi mgr Magdalena Łuniewska - doktorantka w Zakładzie Psycholingwistyki Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, współpracująca między innymi z Uniwersytetem Jagiellońskim, Instytutem Badań Edukacyjnych, Polską Akademią Nauk, Uniwersytetem w Oslo i portalem dwujęzyczność.info.

Zakres tematyczny wykładu:
    
Kto jest dwujęzyczny? - rozstrzygnięcia terminologiczne.
Przejawy dwujęzyczności: transfer językowy, code-switching, interferencja między  językami.
(Nie)korzyści poznawcze i językowe wynikające z dwujęzyczności.
Zaburzenia językowe w dwujęzyczności.
Dwujęzyczność w społeczeństwie.

Tematyka i terminarz kolejnych wykładów:

14 kwietnia 2015 r. - Praktyczne rozwiązania metodyczne w rozwijaniu zdolności twórczych uczniów - dr hab. Krzysztof Szmidt, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Łódzkiego, kierownik Zakładu Pedagogiki Twórczości w Katedrze Badań Edukacyjnych UŁ;
     
16 kwietnia 2015 r. - Ochrona zbiorów we współczesnej bibliotece - dr Agnieszka Bangrowska, adiunkt w Zakładzie Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Śląskiego;
         
14 maja 2015 r. - O potrzebie i specyfice uczenia (obcych) języków specjalistycznych - prof. dr hab. Sambor Grucza, Instytut Kulturologii i Lingwistyki Antropocentrycznej Uniwersytetu Warszawskiego.

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku jest jednostką oświatową, dla której organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

(TK)