Zaproszenie do złożenia oferty
Województwo Kujawsko pomorskie z siedzibą w Toruniu zaprasza do złożenia oferty na przygotowanie projektu graficznego 4 publikacji.