Zaproszenie do składania ofert
Województwo Kujawsko-Pomorskie z siedzibą w Toruniu zaprasza do złożenia ofert na zaprojektowanie, wydruk i dystrybucję plakatów promocyjnych, służących do rozpowszechniania i promowania informacji nt. przedsięwzięć kulturalnych, odbywających się w regionie w ramach projektu pn. „Promocja marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez wydarzenia kulturalne”.