Zapytanie ofertowe
Przedmiotem zamówienia jest usługa cateringu dla 50 osób podczas spotkania pn. „Najlepsza bezpieczna żywność – przetwórstwo, nawozy i opakowania” w dniu 23 marca 2015 r. (godz. 13.00 – 15.00) w Audytorium Laboratorium Badawczego Mikrotoksyn Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.