Wyniki konkursu ofert nr 18/2015
Wyniki konkursu ofert nr 18/2015 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2015 r. w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn. „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie”.
 
Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą nr 8/251/15 z dnia 25 lutego 2015 r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert nr 18/2015 pn. „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie”.

Do pobrania:

Do uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nie stosuje się trybu odwoławczego.