Ogłoszenie
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert nr 9/2015 na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2015 roku w zakresie pomocy społecznej pn. „Wsparcie działań z zakresu opieki nad osobami przewlekle chorymi”

Uchwałą Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego  Nr 8/232/15 z dnia 25 lutego 2015 roku rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert nr 9/2015 na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2015 roku w zakresie pomocy społecznej pn. Wsparcie działań z zakresu opieki nad osobami przewlekle chorymi”

Do pobrania: