Ogłoszenie
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert nr 7/2015 na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2015 roku w zakresie Pomocy Społecznej pn. „Wspieranie prac wychowawczych z dziećmi i młodzieżą realizowanych przez organizacje młodzieżowe”  
 
Uchwałą Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego  Nr 8/234/15 z dnia 25 lutego 2015 r. rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert nr 7/2015 na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2015 roku w zakresie pomocy społecznej pn. „Wspieranie prac wychowawczych z dziećmi i młodzieżą realizowanych przez organizacje młodzieżowe”

Do pobrania