Zaproszenie do złożenia oferty
Województwo Kujawsko-Pomorskie z siedzibą w Toruniu informuje, iż w najbliższym czasie będzie poszukiwało oferty na usługę dostarczenia 11 000 szt. toreb bawełnianych promujących Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.