Innowacyjny warsztat pracy nauczyciela bibliotekarza
 Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu i Kujawsko- Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu wspólnie realizują kurs Innowacyjny warsztat pracy nauczyciela bibliotekarza. 
 
Kurs adresowany jest do nauczycieli bibliotekarzy szkół podstawowych i gimnazjalnych zainteresowanych poznaniem i posługiwaniem się innowacyjnymi metodami pracy z uczniem. Pierwsze spotkanie w ramach szkolenia odbyło się 28 stycznia 2015 r.  W zajęciach bierze udział 26 nauczycieli bibliotekarzy.
 
Zaplanowano, że w ramach kursu uczestnicy szkolenia samodzielnie przygotują i przeprowadzą w swoich szkołach kampanie czytelnicze z udziałem uczniów. W realizacji przedsięwzięcia nauczyciele powinni wykorzystać metodę projektu oraz poznane podczas kursu programy z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Integralną część szkolenia stanowią materiały udostępniane uczestnikom na platformie Moodle Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu. Nauczyciele równolegle spotykają się na warsztatach i samodzielnie studiują przygotowane dla nich treści, które systematyzują wiadomości przekazywane podczas warsztatów.

Kurs składa się z czterech modułów:

Moduł I : Metoda projektu w teorii i praktyce;    
Moduł II: Pierwsze kroki na platformie Moodle;
Moduł III: Technologie Informacyjno-Komunikacyjne (TIK) – prezentacja narzędzi:
  •  Glogster EDU – sposób na interaktywny plakat i nietypową prezentację multimedialną.
  •  Edukacyjne zastosowanie komiksu – program TooDoo.
  •  Tworzenie i udostępnianie zasobów edukacyjnych w serwisie Blendspace.
Moduł IV: Projekt kampanii czytelniczej.

Uczestnicy szkolenia swoje projekty będą realizować w okresie Tygodnia Bibliotek, który potrwa od 8 do 15 maja 2015 r. Na czas prowadzenia kampanii czytelniczych zostaną uruchomione specjalne konsultacje on-line na platformie Moodle

Podczas ostatnich zajęć kursu (17 czerwca 2015 r.) odbędzie się prezentacja zrealizowanych kampanii czytelniczych.

Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu jest jednostką  oświatową, dla której Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego jest organem prowadzącym.
 
1. 2.
3. 4.
 
(TK)