Konferencja
 E-Usługi e-Organizacja akiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa kujawsko-pomorskiego
 
Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy zorganizowało  konferencję  upowszechniającą projekt: „E-Usługi  e-Organizacja  pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa kujawsko-pomorskiego”, w ramach którego  została utworzona stacjonarna  pracownia oraz 5 mobilnych pracowni dydaktycznych umożliwiających prowadzenie w szkołach ciekawych zajęć z wykorzystaniem czujników PASCO  –  narzędzi do praktycznej nauki przedmiotów przyrodniczych.

W konferencji uczestniczyli dyrektorzy gimnazjów województwa kujawsko-pomorskiego oraz zaproszeni goście m.in.  Krzysztof Nowakowski kierownik Biura Projektu „E-usługi” w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu, który przedstawił  cele i założenia projektu.

Dużym zainteresowaniem cieszył się pokaz doświadczeń z wykorzystaniem czujników PASCO, który zaprezentowali przedstawiciele firmy IRS - Marcin Czarnecki i Łukasz Barski.

Violetta Panfil-Smolińska i Ryszard Szczerban, nauczyciele konsultanci w Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy, przedstawili również ofertę szkoleń dla nauczycieli w zakresie zastosowania czujników PASCO na zajęciach dydaktycznych.

W kwietniu 2015 roku planujemy rozpoczęcie  cyklu szkoleń nauczycieli przedmiotów przyrodni-czych w gimnazjach, które przygotują ich do planowania i prowadzenia zajęć dydaktycznych opartych na metodologii badań naukowych. Ukończenie szkolenia będzie  jednym z warunków wypożyczenia mobilnych pracowni dydaktycznych. Więcej informacji na temat projektu i planowanych szkoleń znajduje się na stronie http://www.e-edukacja.cen.bydgoszcz.pl/index.html

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy jest jednostką organizacyjną podległą Samorządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

(TK)
 
1. 2.
3. 4.