Informacja
KONTROLA PROJEKTU:  „WSPARCIE  OPIEKI  NAD  ZABYTKAMI  WOJEWÓDZTWA  KUJAWSKO-POMORSKIEGO  W ROKU  2013”

Uprzejmie informujemy, że w dniach 23.02. – 05.03.2015 r. będzie prowadzona kontrola na miejscu realizacji prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach dofinansowanych w ramach projektu „Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w roku 2013”.

Zespół kontrolujący, po wytypowaniu obiektów do sprawdzenia, skontaktuje się z wybranymi Partnerami projektu w celu ustalenia wizyty.
Prosimy o współpracę z zespołem kontrolującym.