Mobilne pracownie dydaktyczne otwarte
 Piotr Całbecki, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego uroczyście przekazał jedną stacjonarną i pięć mobilnych pracowni dydaktycznych Małgorzacie Trzeciak, Dyrektorowi Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu. Uroczystość odbyła się 2 lutego 2015 r. w Auli NKJO w Toruniu. Obecni byli zaproszeni goście oraz dyrektorzy gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz nauczyciele.
 
Nie ma sensu korzystanie z nowych technologii, jeśli chcemy zachować stare metody nauczania.
Colin Rose
 
Nadzieję na efektywne wykorzystanie nowoczesnych pracowni w szkołach wyraziła Ewa Mes, Wojewoda Kujawsko-Pomorski.

Marszałek w swoim wystąpieniu podkreślił, że ważne jest, aby innowacyjne pomysły wprowadzać na poziom wdrożeniowy. Na ten cel przeznaczone będą fundusze unijne. Podkreślił, że pracownie to początek nowoczesnych projektów wprowadzanych w województwie.

Podczas zwiedzania pracowni mobilnych przez zaproszonych gości, dyrektorzy szkół i placówek wysłuchali informacji, które przekazała Małgorzata Trzeciak, dyrektor KPCEN w Toruniu, na temat funkcjonowania pracowni oraz szkoleń przygotowanych dla nauczycieli, które ruszą już w marcu. Przedstawiła charakterystykę sprzętu należącego do pracowni oraz omówiła regulamin wypożyczania.  Pani Dyrektor zaprosiła uczniów i nauczycieli szkół sąsiadujących z placówką na zajęcia otwarte w stacjonarnych pracowniach dydaktycznych.

Wszyscy zebrani na sali wysłuchali słów Zbigniewa Ostrowskiego, Wicemarszałka Województwa na temat realizacji projektu „e Usługi e Organizacja pakietu rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa kujawsko-pomorskiego”.

Następnie Ryszard Rumiński, Dyrektor Departamentu Informatyzacji mówił o idei utworzenia pracowni dydaktycznych w KPCEN-ach.

Anna Łukaszewska, Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty, podkreśliła znaczenie wykorzystania pracowni i szerzej cyfrowej edukacji w procesie podnoszenia efektów kształcenia w naszym województwie. Przypomniała rządowy program „Cyfrowa szkoła” i zwróciła uwagę na fakt, że korzystanie z nowoczesnych technologii to szanse na podniesienie efektywności kształcenia. Słowa, których autorem jest Colin Rose, przytoczone przez Panią Kurator zapadły zebranym głęboko w pamięć: Nie ma sensu korzystanie z nowych technologii, jeśli chcemy zachować stare metody nauczania.

Druga godzina spotkania była poświęcona prezentowaniu doświadczeń ukazujących sposoby wykorzystania stacjonarnych i mobilnych pracowni laboratoryjnych oraz narzędzi w nich udostępnionych. Doświadczenia z zakresu chemii i biologii poprowadziły: Maria A. Gancarz, konsultantka KPCEN w Toruniu oraz dr Aleksandra Pietkiewicz-Graczyk, doradca metodyczny z Toruńskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli CKU. Były to ćwiczenia dotyczące fotosyntezy, baterii organicznej oraz pomiaru poziomu kwasowości wody, soku jabłkowego oraz coca coli. Następnie Wacław Kozłowski, konsultant KPCEN w Toruniu prezentował możliwości wykorzystania zasobów pracowni na lekcjach fizyki: wyznaczanie gęstości ciał, pomiar odległości, prędkości i przyspieszenia oraz mierzenie ciśnienia.

Konsultanci, prezentując przykładowe ćwiczenia, odwoływali się do zapisów podstawy programowej kształcenia ogólnego III i IV etapu edukacyjnego.

Pracownie były otwarte dla zainteresowanych osób. Przy kawie można było wymienić się spostrzeżeniami, pomysłami na wykorzystanie pracowni lub omówić logistykę przewiezienia sprzętu do szkół.

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu zaprasza dyrektorów szkół, nauczycieli i uczniów do korzystania z pracowni stacjonarnych i wypożyczania pracowni mobilnych. Dzięki ich wykorzystaniu lekcje mogą być ciekawe, twórcze i skłaniające uczniów do myślenia, interpretacji procesów, analizy danych i wyciągania wniosków.

Spotkanie przygotowali konsultanci z Pracowni Dydaktyki, Doradztwa i Innowacyjnej Edukacji KPCEN w Toruniu.
 
1. 2. 3.
4. 5. 6.
7. 8.
Foto: Tadeusz Wański - Pracownia Informacji i Promocji

(TK)

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu jest jednostką oświatową podległą Samorządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego