Regulamin w ramach projektu pt. „Coaching i tutoring- w stronę nowoczesnej pracy dydaktycznej”