Otwarty konkurs ofert nr 2/2015
ZARZĄD WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
4/80/13
ogłosił otwarty konkurs ofert nr 2/2015
na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu   Województwa  
w 2015 roku w zakresie kultury fizycznej i sportu pod nazwą:

UPOWSZECHNIANIE I ROZWÓJ  KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU
 
Rodzaje zadań objętych konkursem:
1.    Organizacja na terenie Województwa, w ramach zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu, imprez sportowych przez organizacje pozarządowe o zasięgu:
1)    międzynarodowym, z udziałem minimum 3 reprezentacji zagranicznych, których budżet wynosi co najmniej 20 000,00 zł,
2)    ogólnopolskim, których budżet wynosi co najmniej 10 000,00 zł,
3)    wojewódzkim, mających istotne znaczenie dla rozwoju sportu i kultury fizycznej regionu oraz jego promocji,
4)    wojewódzkim dla młodzieży szkolnej – Szkoły Podstawowe, Gimnazjada i Licealiada,
5)    lokalnym dla mieszkańców regionu, popularyzujących aktywność ruchową i rozwój masowej kultury fizycznej.
2.    Organizacja Mistrzostw Województwa w różnych dyscyplinach sportowych i kategoriach wiekowych.
3.    Udział reprezentacji Województwa w finałach XXI Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży
w sportach zimowych, halowych, letnich i biegach przełajowych.
4.    Promocja kultury fizycznej i sportu w województwie kujawsko-pomorskim poprzez realizację opracowań i wydawnictw niekomercyjnych propagujących poszczególne dyscypliny sportowe oraz osiągnięcia reprezentantów regionu na arenach krajowych
i światowych.

Termin składania ofert upływa z dniem 16 stycznia 2015 roku.

O zachowaniu terminu decyduje data dostarczenia oferty do Urzędu Marszałkowskiego lub data stempla pocztowego.

Informacji udziela Departament Edukacji i Sportu:
  • Marcin Brachowski     -   tel. kom. 883 353 694
Do pobrania: