Sprawozdanie z realizacji planu gospodarki odpadami woj. kujawsko-pomorskiego w latach 2011-2013