Warsztaty pt. „Cyberprzemoc – zrozumieć zjawisko by lepiej reagować”
 We wtorek 25 listopada 2014 r. zakończył się cykl 8-godzinnych warsztatów dla nauczycieli gimnazjalnych pt. „Cyberprzemoc – zrozumieć zjawisko by lepiej reagować”. Szkolenia, które finansował samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, odbyły się w Bydgoszczy, Włocławku i Grudziądzu, miały na celu przygotowanie pedagogów do prowadzenia edukacji nt. zagrożeń związanych z cyberprzestrzenią i zasad bezpiecznego korzystania z internetu, zarówno wśród uczniów jak i ich rodziców. W zajęciach wzięło udział 116 nauczycieli i pedagogów.
 
Podczas zajęć omówiono najważniejsze zagadnienia w zakresie cyberprzemocy, począwszy od social mediów, a skończywszy na kradzieży tożsamości. Poruszane kwestie zostały poddane wszechstronnej analizie interdyscyplinarnej. Naświetlono historię zjawiska cyberprzemocy w Polsce i na świecie, a także zagadnienie informatyczne oraz prawne. Ponadto traktowano o profilaktyce i sposobach przeciwdziałania zjawisku przemocy cybernetycznej. Niewątpliwie, walorem prowadzonych warsztatów był wymiar praktyczny, jak również wymiana wzajemnych doświadczeń. Rzeczywiste zainteresowanie nauczycieli wynikało ze złożoności przedstawionej problematyki oraz skali jej występowania wśród wychowanków. Ze względu na przystępne wyłożenie wskazanej materii warsztaty spotkały się z bardzo pozytywnym odbiorem ze strony nauczycieli.
 
1. 2. 3.
4. 5. 6.
7.
Fot. ECWM