Informacja
W związku z przystąpieniem do realizacji projektu pod nazwą „Promocja marki Województwo Kujawsko-Pomorskie poprzez sport” - prowadzonego w ramach osi priorytetowej 5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Działania 5.5 Promocja i rozwój markowych produktów – Departament Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego WKP ogłasza nabór ofert promocji Województwa Kujawsko-Pomorskiego dla klubów i stowarzyszeń sportowych oraz organizatorów imprez sportowych.
 
Zasady kwalifikacji do projektu „Promocja marki Województwo Kujawsko-Pomorskie poprzez sport” na rok 2015.

§1. Uczestnikami  projektu „Promocja marki Województwo Kujawsko-Pomorskie poprzez sport” mogą zostać kluby, stowarzyszenia sportowe i organizatorzy imprez  spełniający następujące wymagania:
1.           Kluby sportowe
1.1           Warunki progowe

1.1.1.    Szkolenie i udział w rozgrywkach w dyscyplinach olimpijskich,
1.1.2.    Udział drużyn w najwyższych klasach rozgrywkowych zorganizowanych w ligach, których rozgrywki trwają co najmniej 6 miesięcy, a zawody odbywają się co najmniej raz w miesiącu.
1.1.3.    Drużyna klubu sportowego ubiegającego  się o uczestnictwo w projekcie musi w sezonie poprzedzającym akces zająć miejsca 1-6 w najwyższej klasie rozgrywkowej.
1.1.4.    Uczestnik projektu musi dysponować obiektem gwarantującym miejsce dla co najmniej 300 widzów.
1.1.5.    Kluby sportowe prowadzące dyscypliny indywidualne z programu olimpijskiego wyłączone są z wymogów punktów 1.1.2,3,4, natomiast muszą zagwarantować starty swoich zawodników na poziomie mistrzostw świata i Europy.
1.1.6.    Kluby sportowe muszą prowadzić zawodników lub drużyny w kategoriach senior/młodzieżowiec.
1.1.7.    Kluby sportowe muszą przedłożyć Wydziałowi Sportu ofertę promocyjną zawierającą: promocję w mediach (prasa, radio, telewizja, Internet), promocję podczas zawodów z udziałem zawodników klubu, branding bazy sportowej, sprzętu i strojów klubowych.
1.1.8.   Uczestnicy projektu zobowiązani są do promowania przedsiębiorstw pochodzących i działających na terenie woj. kujawsko-pomorskiego.
1.1.9.    Ustala się maksymalną liczbę uczestników projektu na poziomie 15 klubów sportowych spełniających warunki 1.1.1. – 1.1.7.
1.2        Warunki dodatkowe
1.2.1    Transmisje telewizyjne  w otwartych kanałach ogólnopolskich z rozgrywek zespołów lub zawodników partnerów projektu,
1.2.2    Start w rozgrywkach na poziomie europejskim, w zawodach rangi Pucharu Świata lub zaliczanych do rankingów federacji światowych.

2.    Imprezy sportowe
2.1    Warunki progowe -  Uczestnikiem projektu może być:
2.1.1 Organizator imprezy masowej ( co najmniej 300 uczestników na starcie) o zasięgu minimum ogólnopolskim (wpisanej do kalendarza imprez związków sportowych)
2.1.3 Organizator imprezy o zasięgu europejskim i światowym (wpisane do międzynarodowego kalendarza sportowego)
2.1.4. Organizator musi dysponować obiektem/terenem  gwarantującym przeprowadzenie imprezy.
2.1.5. Organizator imprezy musi przedłożyć Wydziałowi Sportu ofertę promocyjną zawierającą: promocję w mediach (prasa, radio, telewizja, Internet), promocję podczas zawodów, branding bazy sportowej, sprzętu, strojów i numerów startowych.
2.1.6. Uczestnicy projektu zobowiązani są do promowania przedsiębiorstw pochodzących i działających na terenie woj. kujawsko-pomorskiego.
2.1.7. Ustala się maksymalną liczbę uczestników projektu na poziomie 20 imprez sportowych.

2.2    Warunki dodatkowe

2.2.1    Liczba uczestników.
2.2.2    Liczba widzów.
2.2.3    Transmisje telewizyjne w otwartych kanałach ogólnopolskich.


3.    „WIOŚLARSTWO – super promocja ”.  Podprojekt dedykowany dla dyscypliny generującej największą liczbę olimpijczyków i medalistów olimpijskich dla woj. kujawsko-pomorskiego.

3.1     W podprojekcie mogą uczestniczyć kluby wioślarskie z Kujawsko-Pomorskiego szkolące zawodników w kategoriach senior, młodzieżowiec, junior dla realizacji zadań opisanych w pkt 1. Kluby sportowe oraz w pkt 2. Imprezy sportowe.
3.2     Uczestnicy mogą realizować maksymalnie trzy zadania w ramach podprojektu.

4.    W ramach projektu mogą być realizowane imprezy sportowe, których inicjatorem i organizatorem jest lider projektu - Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

5.    Lider projektu może realizować w ramach projektu:

- zakupy materiałów promocyjnych,
- usługi transportowe
- koszty zarządzania projektem

6.    Wartość całkowita projektu wynosi 1.000.000,00 zł z czego dofinansowanie z EFRR wynosi 85% (850 000,00 zł).

§2. Czas trwania i zasady naboru:  

1.    Zakończenie naboru nastąpi 21 dni od daty jego ogłoszenia. Decyduje data wpływu oferty. Oferty będą przyjmowane tylko pocztą elektroniczną na adres: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
2.    Opiekunem projektu jest Marek Kornacki – Tel. 698 641 715;
Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

3.    Oceny ofert dokona komisja w składzie:
-przedstawiciel Departamentu Promocji
- przedstawiciel Komisji Edukacji Sportu i Turystyki Sejmiku Województwa
- Dyrektor Departamentu Edukacji i Sportu
- Naczelnik Wydziału Sportu Departamentu Edukacji i Sportu
- opiekun projektu
 
Dyrektor Departamentu
Edukacji i Sportu
Czesław Ficner