Szkolenie pt. „Przemoc w rodzinie wobec dziecka – diagnoza i pomoc”
 Departament Spraw Społecznych dostrzegając ogromną rolę pedagogów szkolnych w procesie zapobiegania przemocy, w dniach 10-12 grudnia br. zorganizował szkolenie dotyczące zjawiska przemocy w rodzinie wobec dziecka. Szkolenie skierowane do pedagogów szkolnych (przede wszystkim do nauczycieli szkół gimnazjalnych) odbyło się w głównej siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.
 
Wzięło w nim udział 34 nauczycieli i pedagogów z terenu całego województwa. W pierwszym dniu szkolenia szczegółowo przedstawiono prawne aspekty przemocy w rodzinie względem dziecka, w tym rolę przedstawicieli służb i instytucji w rozpoznawaniu symptomów stosowania przemocy. W trakcie kolejnych dni przećwiczono z uczestnikami prawidłowe diagnozowanie sytuacji i potrzeb osób dotkniętych przemocą w rodzinie, a także  skuteczne organizowanie dla nich pomocy. Podczas aktywnej dyskusji przełamywano stereotypy, obalając jednocześnie tezę, iż wyłącznie dzieci są ofiarami przemocy rodzinnej. Szkolenie zakończyło wręczenie uczestnikom certyfikatów ukończenia szkolenia.
 
1. 2. 3.
4. 5.