Nauki ścisłe im nieobce
 Trwają zajęcia w ramach przygotowanego przez Urząd Marszałkowski projektu edukacyjnego „Region Nauk Ścisłych” z udziałem półtora tysiąca uczniów z 50 gimnazjów regionu. W sobotę (13 grudnia) odbyły się kolejne lekcje dla 144 uczniów na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika oraz w Gimnazjum i Liceum Akademickim w Toruniu.
 
- Projekt „Region Nauk Ścisłych” to kontynuacja realizowanego z powodzeniem w ubiegłych latach naszego projektu regionalnych kół fizycznych, matematycznych, informatycznych i astronomicznych. Ofertę dodatkowych zajęć z zakresu przedmiotów ścisłych adresujemy zarówno do uczniów którzy mają trudności w nauce, jak i do tych, którzy świetnie sobie z nią radzą i chcą rozwijać swoje zainteresowania – mówi marszałek Piotr Całbecki.

Głównym celem projektu „Region Nauk Ścisłych” jest wyrównanie szans edukacyjnych uczniów szkół gimnazjalnych pochodzących z obszarów wiejskich oraz zmniejszenie dysproporcji w ich osiągnięciach naukowych. Projekt jest realizowany w ramach trzech modułów zajęć specjalistycznych i interdyscyplinarnych we współpracy z Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy. Zajęcia odbywają się w szkołach i świetlicach a także a Uniwersytecie Mikołaja Kopernika oraz w Gimnazjum i Liceum Akademickim w Toruniu.

  • W pierwszym module wsparciem objętych jest 100 uczniów zagrożonych przedwczesnym wypadnięciem z systemu oświaty, którzy biorą udział w warsztatach specjalistycznych z wykorzystaniem technologii informatyczno-komputerowych, terapii psychologiczno-pedagogicznej oraz socjoterapii z elementami kultury fizycznej. Ponadto, w module przewidziano również zajęcia z doradztwa zawodowego oraz warsztaty aktywizujące. Podczas ferii zimowych odbędą się także dwa turnusy wyjazdów integracyjnych. Łącznie szkoły przeprowadzą 3500 godzin zajęć. Spotkania odbywają się w szkołach i świetlicach.

  • Drugi  moduł skierowany jest do gimnazjalistów osiągających niezadowalające wyniki w nauce i zakłada przeprowadzenie 7400 godzin zajęć edukacyjnych z zakresu geografii turystycznej z językiem angielskim, arytmetyki oraz przyrody z elementami zdrowego żywienia. W zajęciach bierze udział 800 uczniów. Zajęcia odbywają się w szkołach.

  • Trzeci moduł skierowany jest do 600 najzdolniejszych uczniów i podzielony na 3 komponenty: biologia, chemia i fizyka w medycynie, zajęcia warsztatowe z fizyki (także w języku angielskim) z elementami meteorologii oraz matematyka w połączeniu z ekonomią. W ramach modułu przeprowadzonych zostanie 2100 godzin lekcyjnych. Tą część projektu realizują pracownicy naukowi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Zajęcia w 24-osobowych grupach i w 7-godzinnych blokach tematycznych odbywają się w na Wydziale Matematyki i Informatyki, w Obserwatorium Meteorologicznym na Wydziale Nauk o Ziemi oraz w Gimnazjum i Liceum Akademickim. Dodatkowo zainteresowanej młodzieży zaoferowane będą zajęcia w formie tutoringu (spotkania indywidualne lub e-learning).

Rekrutacja szkół do udziału w programie nastąpiła na podstawie wyników egzaminów gimnazjalnych z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i języka angielskiego. Wybór uczniów do poszczególnych modułów przeprowadzono w wyniku wewnętrznej diagnozy szkoły. Do modułu I zostali przypisani uczniowie na podstawie informacji uzyskanych od pedagogów szkolnych o zdiagnozowanych problemach uczniów. Kryteria rekrutacji do modułu II to słabe wyniki w nauce z przedmiotów przyrodniczych i matematycznych. Do III modułu zakwalifikowano uczniów osiągających sukcesy w nauce, konkursach i olimpiadach przedmiotowych.

Lista wszystkich szkół uczestniczących w projekcie tutaj (więcej o rekrutacji tutaj)

Wartość projektu finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki to 2,5 miliona złotych. Realizacja przedsięwzięcia potrwa do czerwca.

Szkoły biorące udział w projekcie otrzymały też pomoce naukowe (więcej tutaj)

Strona internetowa dotycząca projektu tutaj
Prezentacja na temat projektu tutaj

Projekt jest realizowany przez Wydział Projektów Edukacyjnych i Stypendiów w Departamencie Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu i współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013.
 
1. 2. 3.
4. 5.
 
Departament Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego

10 grudnia 2014 r.
Ostatnia aktualizacja: 13 grudnia 2014 r.