Dzieje regionu na konferencji
 „Ludzie wolności w regionie kujawsko-pomorskim” to temat przewodni IV edycji organizowanej przez Urząd Marszałkowski konferencji metodyczno-naukowej z serii „Dzieje Regionu Kujawsko-Pomorskiego”. Spotkanie odbyło się 27 listopada w Centrum Dialogu im. św. Jana Pawła II w Toruniu z udziałem nauczycieli historii i wiedzy o społeczeństwie, regionalistów, kulturoznawców, studentów kierunków humanistycznych i społecznych, uczniów szkół ponadpodstawowych oraz miłośników i popularyzatorów historii najnowszej.
 
Uczestnicy przybliżyli słuchaczom znane i nieznane postacie związane z regionem kujawsko-pomorskim, które w sposób szczególny należy identyfikować z przełomowymi datami naszych dziejów ojczystych w XX stuleciu (lata 1918-1920, 1939-1945, 1980-1981, 1989).

Znajomość historii własnego regionu jest jednym z podstawowych czynników kształtujących tożsamość regionalną. Ułatwia także zrozumienie szerszych procesów historycznych zachodzących w skali całego kraju, kontynentu i świata. Konferencja obejmowała część metodyczną, w czasie której zostały zaprezentowane działania i projekty związane z edukacją regionalną w zakresie historii, realizowane w różnych placówkach oświatowych i kulturalnych na obszarze całego województwa kujawsko-pomorskiego. Przekazane przez prelegentów materiały zostaną umieszczone w publikacji naukowej „Ludzie wolności w regionie kujawsko-pomorskim”.

Program spotkania tutaj.

Wydarzenie wpisuje się w obchody Roku Ludzi Wolności w województwie kujawsko-pomorskim.

Konferencja organizowana jest corocznie przez Departament Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Zadanie jest realizowane przez Wydział Projektów Edukacyjnych i Stypendiów w Departamencie Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu w ramach projektu "Edukacja regionalna drogą do umocnienia tożsamości regionalnej i marki województwa kujawsko-pomorskiego - II edycja na lata 2013-2015". Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.


Departament Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego

27 listopada 2014 r.
Ostatnia aktualizacja: 28 listopada 2014 r.