Dlaczego warto się uczyć?
 Pod takim hasłem 10 grudnia 2014 r. odbyło się podsumowanie cyklu debat oświatowych, w których udział wzięli dyrektorzy, przedstawiciele rad rodziców gimnazjów oraz przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego z powiatów: aleksandrowskiego, lipnowskiego, radziejowskiego, rypińskiego i włocławskiego. Organizatorem spotkania było Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku we współpracy z Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy.
 
Przedsięwzięcie miało na celu integrację środowiska oświatowego wokół problemów związanych z niskimi wynikami uzyskiwanymi na egzaminie zewnętrznym przez gimnazjalistów. Dyskutowano nad wykorzystaniem w praktyce szkolnej wniosków wypracowanych podczas pięciu debat oraz  o ich znaczeniu dla poprawy efektywności kształcenia. Uczestnicy debatowali o tym:
  • Jak współpracują ze sobą podmioty zaangażowane w proces edukacji młodego pokolenia, a więc nauczyciele, rodzice, przedstawiciele organów prowadzących szkołę?
  • Jak zmieniała się współpraca zespołów nauczycielskich?
  • Na ile poprawiły się efekty kształcenia w gimnazjach ?
  • Jakie dalsze działania należy podjąć, aby podnieść efektywność kształcenia w gimnazjach?

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku jest zaangażowane w realizację projektu: „e-Usługi - e-Organizacja - pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego”. W kontekście tego przedsięwzięcia w trakcie debaty zostały przedstawione szanse dla rozwoju innowacyjnej edukacji w województwie przez Krzysztofa Nowakowskiego - Dyrektora Biura Projektu w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu. Grażyna Troszyńska - Dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku omówiła rolę KPCEN we wspomaganiu szkół i placówek oświatowych z uwzględnieniem nowoczesnych pracowni dydaktycznych, w które placówka została wyposażona w ramach wymienionego projektu.

Organizacja debat spotkała się z bardzo dobrym odbiorem w środowisku oświatowym, dlatego też od nowego roku Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku rozpocznie kolejną edycję debat, tym razem dla szkół podstawowych.

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku jest jednostką oświatową, dla której organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
 
1. 2. 3. 4.
 
Departament Edukacji i Sportu
Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.