Informacja
 W nawiązaniu do inicjatywy prezydenta RP, Bronisława Komorowskiego, w postaci raportu pt. „Przestrzeń życia Polaków” oraz włączając się w nurt dyskusji dotyczącej ładu przestrzennego i ochrony krajobrazu, dnia 5 listopada 2014 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, odbyło się ostatnie w tym roku posiedzenie Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.
 
Komisja przedstawiła propozycje rozwiązań różnych przestrzeni publicznych finansowanych ze środków unijnych jak rewitalizacja Placu Teatralnego w Bydgoszczy oraz modernizacja siedziby władz Regionu - Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu (w kontekście zagospodarowania terenu Sali wielofunkcyjnej na Jordankach).. Na spotkaniu przedstawiona została ponadto informacja o postępach prac nad Planem Województwa oraz zaprezentowano założenia niedawno rozpoczętego konkursu architektonicznego pt. „Dom rodzinny w krajobrazie kujawsko-pomorskim”, a także dyskutowano o potencjalnym wykorzystaniu gospodarczym rzek oraz rewitalizacji i rozwoju dróg wodnych.

Dodatkowo przedstawiono główne założenia powoływanego do istnienia Zespołu ds. ładu przestrzennego. Zespół ten będzie realizował założenia do przygotowania kujawsko-pomorskiego programu kształtowania ładu przestrzennego oraz wypracowywał propozycje zasad w zakresie kryteriów wyboru projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 uwzględniających kierunki rozwoju i kształtowania ładu przestrzennego w województwie kujawsko-pomorskim.
 
 
1. 2. 3.
4. 5. 6.
7.